Föreningen Vadstena-Akademiens Vänners syfte som ideell förening är

– att stödja Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien genom ekonomiska bidrag och genom att sprida information om Akademiens verksamhet samt
– att som ett led i den stödjande verksamheten förvalta för specificerade ändamål inrättade fonder.

Föreningen handhar för närvarande Vadstena-Akademiens Vänners fond till Ingrid Maria Rappes minne.

Ytterligare fonder kan tillkomma genom donationer eller efter beslut av styrelsen.