Medlemsavgiften är 300 kronor/år, 500 kronor för par som bor på samma adress.

Avgiften betalas till Vadstena-Akademiens Vänners bankgiro 294 – 4569. Ange namn och e-post vid inbetalning.

Gåva för direkt stöd till Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner eller Ingrid Maria Rappes minnesfond kan sättas in på samma sätt.

GDPR-policy

Vadstena-Akademiens Vänförening för medlemsregister för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot medlemmarna. Vi registrerar medlemmarnas namn, postadress, telefon och e-postadress samt uppgift om betald årsavgift. Vi kan komma att dela dina uppgifter med annan kulturell organisation för att kunna ge dig information om dess verksamhet. Medlemsuppgift raderas omedelbart efter uppsägning av medlemskap eller alternativt 2 år efter senast förfallen obetald medlemsavgift.