Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften.

Läs om medlemsförmånerna längre ned på sidan. Har du frågor så kontakta vår medlemsansvariga på medlem(at)vadstenaakademiensvanner.se

Dina medlemsförmåner

* Förköp av biljetter till Vadstena-Akademiens föreställningar.

* Medlemstidningen Oxögat, 3 nr/år.

* Inbjudan till Vänföreningens årsmöte med middag och exklusiv introduktion till efterföljande föreställning.

* Inbjudan till operaresa i Vänföreningens regi.

GDPR-policy

Vadstena-Akademiens Vänförening för medlemsregister för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot medlemmarna. Vi registrerar medlemmarnas namn, postadress, telefon och e-postadress samt uppgift om betald årsavgift. Vi kan komma att dela dina uppgifter med annan kulturell organisation för att kunna ge dig information om dess verksamhet. Medlemsuppgift raderas omedelbart efter uppsägning av medlemskap eller alternativt 2 år efter senast förfallen obetald medlemsavgift.


Årsavgift, enskild medlem – 300 kr

Årsavgift, två personer på samma adress – 500 kr