Föreningen Vadstena-Akademiens vänner
Årsmöte den 2/8 2020
Efter årsmötet inbjuds till måltid och därefter
årets operaföreställning “Zebran” kl 16:00

Mer information kommer under mars månad.
_________________________________________________

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner

Årsmöte den 28 juli 2019

Dagordning

Ärenden

§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3 Upprättande av röstlängd.
§ 4 Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
§ 5 Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
§ 6 Fastställande av dagordning.
§ 7 Beslut om stipendiater.
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning för föreningen.
§ 9 Föredragning av revisionsberättelse för föreningen.
§ 10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för

föreningen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
§ 12 Beslut om styrelsens förslag angående användning av medel,

som står till föreningens förfogande.

§ 13 Val av ordförande, sekreterare och kassör.
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter.
§ 15 Val av revisor och ersättare.
§ 16 Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en utses som sammankallande.
§ 17 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande

räkenskapsår,

§ 18 Behandling av motioner och inkomna medlemsförslag.
§ 19 Övriga ärenden som ej är föremål för beslut.
§ 20 Mötet avslutas

GDPR-policy

Vadstena-Akademiens Vänförening för medlemsregister för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot medlemmarna. Vi registrerar medlemmarnas namn, postadress, telefon och e-postadress samt uppgift om betald årsavgift. Vi kan komma att dela dina uppgifter med annan kulturell organisation för att kunna ge dig information om dess verksamhet. Medlemsuppgift raderas omedelbart efter uppsägning av medlemskap eller alternativt 2 år efter senast förfallen obetald medlemsavgift.

 

Kallelse till årsmöte den 28/7 2019.

Välkommen till årsmöte i föreningen Vadstena-Akademiens vänner.

Program

14:00 Årsmötesförhandlingar på Hotell Munkklostret, Konventstugan

15:30 Måltid på restaurang Munkklostret

18:30 Operaföreställning på slottet

Anmälan

Anmälan till måltid skickas till klubbmästare Jan Johansson klubbmastare@vadstenaakademiensvanner.se

Anmälan till operabiljett görs till Ingrid Haking Raaby ingrid.haking@gmail.com senast den 25/6 2019.

Pris

Måltid 215 kr/person, tre sorters lax med tillbehör, lättöl/bordsvatten, kaffe och kaka.

Operabiljett 355 kr (medlemmar), 395 kr (icke medlemmar)

Betalning sätts in på vänföreningens bankgiro 294-4569 eller

Swish 123 129 3000 senast den 1/7 2019.

Glöm inte skriva namn på inbetalningen!

Dagordning för årsmötet finns att läsa på www.vadstenaakademiensvanner.se/aktuellt efter den 20/6 2019.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28/6 2019.

MATS JANSSON, pianopedagog på Vadstena Sång- och Pianoakademi

MATS JANSSON ger konsert tillsammans med Östgöta Brasskvintett.

Mats Jansson, från Norrköping, undervisar också i piano och kammarmusik på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Därutöver har han en omfattande konsertverksamhet som solist, kammarmusiker, ackompanjatör och orkestermusiker runt om i Sverige, övriga Europa samt i USA och Japan. Mats är även konstnärlig ledare för Siljansnäs Kammarmusikfestival.

Lördagen den 30 mars kl 15:00

Spegelsalen,
Linköping Konsert & Kongress

OPERARESA 2019

 “Im wunderschönen Monat Mai”

Brita och Lars Molin har arrangerat Vännernas operaresa 2019 till Karlstad.
Den 12 maj 2019 åker vi till Karlstad och upplever CARMEN av Georges Bizet.
För första gången i Sverige produceras Peter Brooks legendariska version av Carmen. Med fyra sångare, två skådespelare, orkester och statister presenterar Wermland Opera den klassiska operan av Bizet i ett koncentrat, vilket passar utmärkt på Lilla scenen. Upplev alla älskade och berömda arior, vilka framförs av Solgerd Isalv (Carmen), William Davis Lind (Don José), Sabina Bisholt (Micaela), Johannes Held (Escamillo) och Wermland Operas orkester i denna historia fylld av passion, kärlek, vidskepelse, svek och hat.

Innan operaföreställningen besöker vi Sandgrund, som är konstnären Lars Lerins permanenta konsthall. Vi kommer att få en guidad visning, men också tid för att själva ta del av vad som bjuds i denna spännande konsthall.

08:00 Avresa från Vadstena
08:20 Avresa från Motala
09:30 Avresa från Örebro. Kaffestopp vid Våtsjön.
Under resan kommer information om Carmen och dagens föreställning
11:30 Lunch på Hotel Scandic Winn
Fläskfilé Provancale/Vegetarisk rätt, potatisgratäng, grillade grönsaker,
Rödvinssås, bubbelvatten, sallad, bröd och kaffe.
13:00 Guidad tur på Lars Lerins konsthall Sandgrund. Därefter egen tid på.
Konsthallen.
14:30 Avresa till Lilla Scenen på Älvgatan 49.
15:00 CARMEN
16:50 Avresa från Karlstad
17:15 Stopp för kaffe/the med landgång.
20:00 ca Ankomst till Vadstena via Örebro och Motala.

Pris för hela dagen är 1.200 kr/per person.
Då vi har ett begränsat antal operabiljetter (30 st) gäller det att snabbt anmäla sig till denna resa.
Anmälan sker via mail till Ingrid Haking Raaby ingrid.haking@gmail.com
Sista anmälningsdag 1 april 2019.
Den korta betänketiden beror på att vi måste ge ett snabbt besked till Wermland Opera.

Ingrid svarar omgående och meddelar om du/ni fått plats på resan eller om du/ni står på en väntelista.
De som kommit med på resan får information om inbetalning, anmäla anslutningsstad samt om man vill ha vegetarisk mat.

Välkomna till en fantastisk dag!

ÅRSMÖTE den 28 juli 2019 i Vadstena

ÅRSMÖTE den 29 juli 2018 i Vadstena
Dagordning VAV årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017 VAV
Årsredovisning ekonomi 2017

Vadstena-Akademien