Kallelse till årsmöte den 28/7 2019.

Läs mer under aktuellt.

Om föreningen

Föreningen Vadstena-Akademiens Vänner stödjer Vadstena-Akademien genom medlemsavgifter och gåvor samt genom att sprida information om verksamheten.

Vänföreningens stöd och entusiasm betyder mycket och har i hög grad medverkat till Vadstena-Akademiens utveckling.

Vänföreningen bildades 1976 och har idag ca 400 medlemmar.