Ordförande: Hans Lundgren
Sekreterare: Ingrid Haking Raaby
Kassör: Stefan Gunnarsson
Medlemsansvarig: Eva Andrén Forsmark
Klubbmästare: Jan Johansson
Redaktör: Lars Grahn
Publikvärdsansvarig: Viveca Sörensen
Ambassadör: Loa Falkman
Ledamot: Ture Rangström